hodowla i uprawa
FERMO
Regulamin

RegulaminStronami umowy sprzedaży w sklepie internetowym fermo.pl jest:
FERMO Karol Owczarek, z siedzibą: ul. Krzywoustego 3/17, 51-165 Wrocław, NIP: 5140145468, REGON: 250910808 oraz pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet
:: DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ
Składanie zamówień w sklepie odbywa się poprzez:

 • wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie sklepu
 • kontakt telefoniczny dostępny pod numerami: +48 62 596 90 00 , +48 62 596 90 01, +48 71 736 01 90, +48 71 736 01 91
 • przesłanie zamówienia e-mailem na adres
 • przesłanie zamówienia faksem na numer (062) 599 42 30 lub (071) 723 23 75

 • Jeżeli złożenie zamówienia odbywa się poprzez stronę www.fermo.pl, po złożeniu zamówienia Klientowi zostaje wysłana e-mailem informacja o jego otrzymaniu przez sklep (jeśli podał on swój adres email przy składaniu zamówienia). Ponieważ zdarza się, że e-maile nie dochodzą lub dochodzą z opóźnieniem, potwierdzeniem jest także numer zamówienia, który pojawia na stronie WWW po złożeniu zamówienia.

  Po złożeniu zamówienia ewentualne uwagi do zamówienia: szczegóły odnośnie kolorów bądź typów zamówionych towarów, prośby o poprawkę danych bądź formy przesyłki wpisywać można w pole "Dodatkowe informacje do zamówienia". W razie wątpliwości informacje te można również podać telefonicznie pracownikowi biura sprzedaży sklepu fermo.pl: KONTAKT.

  W przypadku, kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu na magazynie/ wyczerpania asortymentu klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

  Klient wybiera sposób dostarczenia towaru spośród następujących możliwości:
 • dostawa przesyłką kurierską po wpłacie na konto
 • dostawa przesyłką kurierską za pobraniem
 • Każdy klient składając zamówienie w sklepie wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu kupującego na zamówione towary.

  :: PŁATNOŚĆ
  Płatność za zamówiony towar odbywa się w następujący sposób:
 • przy odbiorze: należność pobiera kurier;
 • przelewem bankowym na konto sklepu - AliorBank: 66 2490 0005 0000 4600 3021 9297

 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia pod warunkiem, iż towar znajduje się na stanach magazynowych sprzedawcy. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez powiadamiania o tym fakcie kupującego.

  :: WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ
  Sklep fermo.pl realizuje zasadę uczciwej odpłatności za wysyłkę. Wszystkie zamówienia wysyłamy zgodnie z wskazaniami złożonymi przy składaniu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  Koszty przesyłki naliczane są automatycznie w zależności od wagi paczki. Waga paczki naliczana jest jako suma wagi wszystkich towarów w zamówieniu, przy czym waga towaru nie informuje o rzeczywistej wadze towaru, a jest tylko współczynnikiem służącym do wyznaczenia rzeczywistego kosztu transportu.
  Koszt przesyłki wyliczony przez system podczas składania zamówienia jest kosztem przesyłki ostatetcznym i nie ulega zmianie, nawet w przypadku gdy firma kurierska naliczy sprzedawcy większą kwotę niż ta za zapłacona za sprzedawcę.

  Nie naliczamy dodatkowych opłat za pakowanie przesyłki

  :: TERMIN REALIZACJI
  Wszystkie zamówienia realizowane są na bieżąco. Przesyłki wysyłane są codziennie około godziny 15:00. Termin realizacji zależy więc głównie od wybranego sposobu płatności:
 • przesyłki za pobraniem- czas dostawy przesyłki firmą kurierską wynosi 1 dzień roboczy,
 • przedpłata na konto bankowe- po zaksięgowaniu wpłaty czas dostawy przesyłki firmą kurierską wynosi 1 dzień roboczy.
 • Uwaga! Z przyczyn niezależnych od nadawcy (trudne warunki atmosferyczne, okres wzmożonego ruchu przesyłek, zdarzenie losowe) dostawa towaru może trwać dłużej niż przewidziany 1 dzień roboczy.
  Poza tym termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie. W przypadku gdyby okazało się, iż zamówionego towaru nie mamy w magazynie niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie mailowo lub telefonicznie. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni.
  O dokładnym terminie dostarczenia przesyłki i jej numerze Nabywca jest indywidualnie powiadamiany przez e-mail (gdy został podany) w momencie wysyłki towaru z naszego magazynu.

  :: TOWARY I ICH SPECYFIKACJE
  Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy.
  Sprzedawane towary objęte są gwarancją gwarancja i dostarczane są z instrukcją obsługi (o ile produkt je posiada).

  :: ZWROTY
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zamówionym towarem.

  Aby dokonać zwrotu zakupionego towaru należy powiadomić sklep fermo.pl o tym fakcie wypełniając załączony poniżej formularz zwrotu towaru. Można również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy znajdującego się poniżej.

  Uwaga!
  W przypadku zwrotu towaru, sklep fermo.pl dokona klientowi zwrotu zapłaconej za towar kwoty, a także kosztu przesyłki zgodnie z ustawą.
  Klient dokonuje zwrotu towaru na swój koszt.

  Zwracane towary należy odsyłać na adres:
  FERMO- Serwis
  Piotrów 18
  62-814 Blizanów

  Uwaga!
   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli fermo.pl wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta
  2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi FERMO nie sprawuje kontrol i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to szczególnie wszelkiego rodzaju siatek wykonywanech na wymiar podany przez klienta)
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  FERMO- Serwis
  Piotrów 18
  62-814 Blizanów
  Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
  ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
  Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


  Imię i nazwisko....................................................................
  Adres...................................................................................
  Data.....................................................................................

  Pobierz formularz zwrotu towaru i odeślij go razem z zamówieniem POBIERZ FORMULARZ

  ::REKLAMACJE
  Na towary dostępne w sklepie udzielona jest gwarancja producenta. Jeżeli otrzymany towar posiada wady techniczne lub nie działa prawidłowo może zostać odesłany przez Klienta w ramach reklamacji. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji oraz dokument zakupu.

  Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych z opcją płatności przy odbiorze. Sklep zobowiązuje się do nieprzekraczania terminu 14 dni roboczych (od daty przyjęcia reklamowanego towaru do sklepu) na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez serwis producenta, usterki zostaną usunięte bezpłatnie lub towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub, jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.
  Jeśli reklamacja zostanie odrzucona przez serwis producenta jako nieuzasadniona, towar może zostać odesłany do Klienta na jego koszt, z możliwością uwzględnienia kosztów poniesionych przez serwis oraz sklep.

  Paczki prosimy wysyłać na adres magazynu firmy:
  FERMO Karol Owczarek
  Piotrów 18
  62-814 Blizanów

  Jeżeli otrzymany towar posiada uszkodzenia powstałe podczas transportu lub wystąpiły braki ilościowe w przesyłce należy zgłosić zaistniały problem telefonicznie lub mailowo w terminie do 7 dni od dnia otrzymania towaru. Po upływie w/w terminu reklamacje ilościowe jak i uszkodzeń towarów powstałych w transporcie nie będą uwzględniane.

  Pobierz formularz reklamacyjny i odeślij go razem z zamówieniem POBIERZ FORMULARZ

  ::OCHRONA PRYWATNOśCI I INNE PRAWA
  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę FERMO Karol Owczarek danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
  Prezentacja zawartości sklepu fermo.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
  Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
  Kopiowanie w całości lub fragmentów informacji zawartych na stronie sklepu www.fermo.pl zarówno w postaci tekstowej jak i graficznej bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy FERMO jest zabronione.

  ::POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  FERMO może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepu fermo.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez FERMO, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklepie fermo.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

  W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FERMO w ramach prowadzonego sklepu fermo.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje dotyczące dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znaleźć można pod adresem: www.uokik.gov.pl

  Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy Regulamin.

  Poprzedni rozdział
  O firmie
  Następny rozdział
  Współpraca