hodowla i uprawa
FERMO
Poradnik
Normy prawne korzystania z pułapek żywołownych

Normy prawne korzystania z pułapek żywołownych

pułapki do łapania szkodników

Problem z dziki zwierzętami dotyka bardzo wiele gospodarstw, zagród czy domów. Szkodniki takie jak kuny, lisy, wydry, kruki czy jastrzębie w poszukiwaniu pokarmu zapuszczają się daleko na siedliska ludzkie powodując bardzo duże straty w mieniu i żywym inwentarzu.


Jednym z najlepszych i sprawdzonych sposobów zwalczania szkodników jest stosowanie pułapek żywołownych. Pozwalają one szybko i skutecznie wyłapać różnego rodzaju agresywne zwierzęta, które pojawiają się w naszym otoczeniu.

Szczegółowe przepisy i zasady związane z korzystania z pułapek żywołownych czy innych metod chwytania dziko żyjących zwierząt regulują ustawy i rozporządzenia wymienione poniżej:

Większość gatunków ptaków i dzikich zwierząt występujących w Polsce objęta jest ochroną prawną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), w stosunku do których zgodnie z §7 ww. rozporządzenia obowiązuje szereg zakazów, w tym określony w punkcie 2 zakaz umyślnego okaleczania i chwytania.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 w związku art. 52 ust. 1 pkt. 2, ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.), regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na chwytanie dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Zezwolenie takie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt oraz jeśli spełniona jest jedna z przesłanek określonych w art. 56 ust. 4 pkt 1 - 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Ponadto zgodne z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody kto bez zezwolenia narusza zakazy w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dziko żyjące zwierzęta podlegają ochronie gatunkowej, która ma na celu strzec naturalnych siedlisk i populacji tych gatunków. W tym celu powstało szereg przepisów i norm prawnych, które mają na celu dbanie o dobrostan zwierząt oraz wprowadzają zakazy celowego i umyślnego chwytania, okaleczania, ranienia czy krzywdzenia dzikich gatunków zwierząt. Wiąże się to również ze stosowanie pułapek, które muszą spełniać określone normy i mogą stosowane tylko w określonych przypadkach i po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

Dlatego każda z naszych pułapek żywołownych jest dokładnie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa aby w żaden sposób nie czyniły one krzywdy łapanym zwierzętom. Dzięki temu w sposób humanitarny i bez uszczerbku dla dzikich zwierząt można je wyłapać i następnie przesiedlić w nowe środowisko, gdzie drapieżnik nie będzie zagrażał ludziom ani zwierzętom hodowlanym.

Należy przy tym pamiętać aby wszystkie działanie związane z chwytaniem dziko żyjących drapieżników i szkodników z wykorzystaniem pułapek żywołownych czy słapców na ptaki, powinno się przeprowadzać wyłącznie za zgodą i pod nadzorem odpowiednich organów administracyjnych tj. np. regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Pozwolenie na wykorzystnie pułpek żwołownych może być wydane dopiero gdy zostaną wyczerpane wszytkie inne możlwiości zwalaczania szkodnika jak np.:
Siatki zabezpieczające przeciw drapieżnikom
Odstraszacze zapachowe i utradźwiękowe na ptaki,
gryzonie, drapieżniki
Ogrodzenia elektryczne na dzikie zwierzęta
Siatki sześciokątne


Siatki zgrzewane


Siatki polietylenowe przeciw jastrzębiom
Odstraszacze zapachowe na kuny


Ultradźwiękowy odstraszacz kun, ptaków i gryzoni


Ultradźwiękowy odstraszacz na dziki, lisy, kuny SUPERTON
Zestaw do budowy ogrodzenia elektrycznego na małe szkodniki


Ogrodzenie elektryczne przeciw wydrom, kunom, lisom


Pastuchy na dziką zwierzynę leśnąPoprzedni rozdział
Poradniki
Następny rozdział
Siatki zgrzewane
  • Dodaj komentarz
  • Poleć znajomemu
  • Napisz swój komentarz do tego artykułu*:
    Postaraj się pisać pełnymi zdaniami. Ułatwi to czytanie twojego komentarza innym użytkownikom. Przeczytaj regulamin umieszczania opinii.
    Autor:
    Podaj wynik dodawania*: 5+5= (wynik wpisz cyfrą) ?